Celem projektu jest przygotowywanie do zaimplementowania modelu wsparcia: „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”. Projektowane prace badawcze i planowana interwencja mają zweryfikować faktyczne potrzeby starszej populacji w czasie pandemii w zakresie możliwości partycypacji społecznej oraz potencjalnego wpływu długotrwałego wykluczenia społecznego na stan zdrowia psychicznego, ryzyko depresji oraz stan zdrowia fizycznego.

38 mln

Liczba ludności w Polsce

8,5 mln

Liczba osób w wieku 60+

0,7 mln

Liczba osób aktywnych zawodowo 60+

Nasz Zespół

Nad projektem pracują eksperci z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.